Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

като част от дейностите по проекта „Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България”. Проектът се координира от БДЗП-Свищов и продължава вече втора година. През изминалата година в района на Бургас бяха поставени 20 къщички за вечерни ветрушки. Целта е преди този гнездови сезон да бъдат монтирани още 50.

Доброволците на БДЗП от Бургас се включиха активно в изработването на къщичките – общо 17 човека участваха в направата им. За главен майстор в изработката бе обявен Спас Иванов, който впечатли всички със завидните си дърводелски умения.

Проектът Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България освен изработката на изкуствени гнездилки, включва също мониторинг на гнездовия успех и проучване на застрашаващите фактори. Следващият етап от работата по него ще бъде поставянето на къщичките на предварително набелязани подходящи места.