Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

за опознаване и опазване на птиците в Пловдив започват на 8 ноември 2007 /четвъртък/. Заповядайте на презентацията Увод в приложната орнитология на доц. д-р А. Даракчиев! Лекцията ще се проведе от 17.00 до 18.00 ч. в Аграрен университет – Пловдив, Факултет по растителна защита и агроекология, втори етаж, 227 лаборатория по ЗООЛОГИЯ.

Първата лекция ще се спре на семейства:
• ЧУЧУЛИГОВИ;
• ЛЯСТОВИЦОВИ;
• ТЪКАЧОВИ;
• СКОРЕЦОВИ

Преди седмица започнаха и лекциите в София, за столицата заниманията се провеждат в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Още информация и как да се включите в обучението тук.