Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Всеки, който се е занимавал с бърдуочинг туризъм в България, знае гората при село Горица, Варненско. Сигурно това е една от най-изобилните на видове птици гористи местности у нас, което я прави истинско откровение за орнитолога. Шест вида кълвачи, пет вида чинкови, четири вида синигери, двата вида дърволазки, а като добавим и почти екзотичните градинска червеноопашка и полубеловрата мухоловка, става ясно, че мястото наистина е много специално. Тук лесовъдите са извеждали сечите интелигентно (за съжаление, едно рядко срещано явление), като са оставяли не само старите, но и кухите хралупати дървета. Освен това, преди двадесетина години те поставиха стотина къщички за птици точно в тази гора. Къщичките бяха изготвени много професионално и се радваха на невероятна популярност сред птиците.

Ежегодно поне няколко десетки двойки полубеловрати мухоловки успешно отглеждаха малките си в тях. Известно е, че дори в гора с изобилие от хралупи и полухралупи тези мухоловки предпочитат къщичките пред естествените кухини, оставяйки ги на синигери, зидарки и други видове. Никой обаче не се грижеше за ежегодното почистване и поддържане на къщичките и те буквално опадваха една по една под влиянието на времето. Започнаха да намаляват и двойките мухоловки, докато през 2003 г. на мястото гнездеше една единствена – вероятно последната двойка от тези птици.

В края на март 2004 г. БДЗП и фирма „Неофрон“ ЕООД осъществиха едно отдавнашно свое намерение. Най-после оставихме назад сериозните ангажименти и се заехме с такава детска работа като изготвянето на къщичките.

Основната част от „детската игра“ се падна на колегите от БДЗП – Клон Варна, и най-вече – на Илиян Станков и трите му деца Иван, Вероника и Емилиан, на Стоян Д. Николов и, разбира се – координатора на Регионалния офис на БДЗП във Варна – Ивайло Иванов. „Варненската групировка“ беше мощно подпомогната от Янислав Янчев и Младен Василев от клона на Дружеството в Шумен, които със съдействието на Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ построиха 15 къщички за мухоловки.
На 29 март 2004 г. малък „специален отряд“ направи кратко посещение на гората край Горица, което вероятно отново ще промени (за добро, надяваме се) съдбата на гората. Тази част на работата беше извършена със специалното участие най-малките помощници – Рони Станкова и Димитринка Николова.В крайна сметка днес на мястото вече има 31 къщички, готови да посрещнат първите пролетни гости. Повечето от тях са за мухоловки, но има и за дърволазки и градински червеноопашки.
Остава още едно посещение – за ремонт и почистване на още около 15 от предишните къщички, което ще стане през следващите дни. Защото първите гости вече са тук и вече пеят – включително полубеловратите мухоловки. Но ние вече сме спокойни, защото истински комплекс летни резиденции „Горица“ от все 5-звездни апартаменти вече очаква идващите от юг наши летни гости.

Използваме възможността да изразим искрената благодарност на полубеловратите мухоловки към всички, които отново направиха гостоприемна за тях гората при Горица!