Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Като мигриращи птици се изнизаха дните на поредната лятна бригада на БДЗП на Атанасовското езеро. От 26 август до 4 септември т.г. ученици, студенти (и бивши такива), служители от централния и регионалните офиси, както и много привърженици на нашето Дружество отдадоха безвъзмездния си труд за българската природа. А и се потопиха в неповторимата романтика и вълшебството на солената лагуна. Рекордно високият брой участници – около 70 души от цялата страна, предизвика удивление дори у хората, които познават и предишните бригадирски „напливи“ тук. Бригадата беше организирана от БДЗП и финансирана от РИОСВ – Бургас, като съдействие беше оказано и от Студентския съвет при Бургаския университет „Проф. д-р Ас. Златаров“ и БШПОБ. Атанасовското езеро е символично място за нашето Дружество. Именно тук БДЗП започна първите в България успешни преки практически действия по управление на защитени територии, възприети и прилагани днес дори и от други природозащитни организации и проекти. По традиция палатковият лагер беше издигнат между „Точката“ (мястото за наблюдаване на миграцията) и „Кочината“ (базовата сграда, която поради специфичната си постоянна подреденост бе кръстена така още преди години). Както си му е реда, бригадата имаше флуктуиращо строга дневна програма, променливо строг комендант и постоянно неуправляеми бригадири. За пръв път тази година природозащитният лагер беше обявен за селище със своя регулация: 3 квартала, няколко улици и дори един проспект. Поради възможното попадане на деца на този текст привеждаме само по-цензурните им имена – кв. „Женени с деца“ (за избягване на грешки), проспект „Виа Понтика“ (водещ към „точката“), улица „Дефекационна“ (водеща към тоалетната на лагера) и т.н. Лагерът имаше своя спортна зала (мястото на нощуване на участниците без свои палатки), наречена „Дебелата Берта“, както и свой ресторант с красноречивото име „Отмъщението“. Цялостното купонджийско настроение обаче не можа да разбие великолепната програма, за която организаторите – регионалният офис на БДЗП в Бургас (особено офис координатора Радост Ценова) и РИОСВ, се бяха погрижили професионално. Всяка вечер се определяха по няколко работни групи: дежурни по кухня, работници по ремонтиране на изкуствените острови, наблюдатели на миграцията, група за поставяне на маркировка на резервата, група за почистване на отпадъците и т.н. Следваше поредната беседа от специалната образователна програма на лагера. Заобиколената от хора маса се превръщаше в университетска катедра, където лектори от всички краища на страната разкриваха пред младите хора магията на миграцията, на птиците, на влажните зони, историята на опазването на Атанасовското езеро. Не бяха отминати и природозащитните проблеми – специални дискусии за лова и бракониерството бяха проведени с представител на РУГ – Бургас, за нашествениците във влажните зони с представител на „Проект за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването“. Не бяха пропуснати проект „Бургаски влажни зони“, както и Природен парк „Странджа“. За всички ще остане незабравимо посещението на Природозащитния център на БДЗП „Пода“ и Природозащитния и информационен център „Ропотамо“ на МОСВ, екскурзията до резерватите „Силкосия“ и „Ропотамо“. По всяко свободно от работа време обаче, най-запалените бяха на „Точката“, където с тръби и бинокли и в компанията на гости – бърдуочъри от Швеция, Германия, Дания, Холандия, САЩ най-лесно се наблюдават носещите с в небето мигриращи птици. Тук доброволците от БДЗП научиха как се води дневник, как се различават едни птици от други и кои са основните закономерности на миграцията. Данните с резултатите от преброяването през дните на бригадата можеш да видиш тук. Това бяха най-ценните уроци, от които никой не кръшкаше, уроците по определяне и броене на птиците, прелитащи над „точката“, уроците по собственоръчно участие в изготвянето на островите и другите улеснения за гнезденето на редките птици, в поставянето на табелите и знаците за резервата. А и бригадирите дадоха много добър урок – по посветеност на природозащитата. И ще бъде кощунство да не споменем „гвоздея на програмата“ – ежедневното плуване в басейна с луга, чрез което се пренасяхме от Атанасовското езеро в безтегловността на Космоса (бележка за неучаствалите в купона: поради изключително високата соленост на лугата, в нея е невъзможно да се потъне и човешкото тяло плува като тапа отгоре, точно както в Мъртво море!). Дори и тази част на програмата беше обогатена с нови „фигури от висшия пилотаж“ – „лугово влакче“, чиито „вагони“ понякога стигаха до тридесет и „композицията“ се извиваше из целия басейн!

Съвсем не на шега в крайна сметка се оказаха резултатите от природозащитната бригада. Като не смятаме удоволствието и приятелствата, насърчените природозащитни стремежи и обогатените познания и опит, за 10-те дни на бригадата свършихме следното (в сухи факти):

за първи път в историята на резервата беше маркирана изцяло границата му с бетонни колове, оцветени в бяло и червено и изписани със знака „Р“ (за резерват);
бяха ремонтирани разположените в най-големия басейн в резервата изкуствени острови за гнездене на птиците (първите, които БДЗП построи още през 1989 г.);
за пръв път бе приложен британския опит на Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), като чрез поставяне на обикновени PVC тръби бяха осигурени укрития за малките на саблеклюни, рибарки и други редки птици срещу хищници и лошо време;
бяха монтирани информационните табели за резерват „Атанасовско езеро“, изработени от РИОСВ – Бургас;
насипани бяха валовете в южната част на езерото, които са предпочитано място за гнездене на рибарки и саблеклюни;
беше изграден нов остров в близост до Укритието за наблюдение на птици, което ще създаде както подходящи условия за гнездене на рибарки, така и възможност за по-добри наблюдения на птиците от любителите на природата;
почистени от отпадъци бяха районите по границите на резервата;
поставени бяха надписи „Резерват „Атанасовско езеро“ на местата, където това е необходимо;
ремонтирана бе конструкцията за проследяване на миграцията на „Точката“.
Разбира се всичко това стана буквално под силуетите на мигриращите ята от десетки хиляди бели и черни щъркели, пеликани и грабливи птици. До края на живота си участниците ще помнят вечерта, когато на стотина метра над масата с вечерящите хора прелетя величествено ято от няколкостотин розови пеликана и потъна във вълшебния залез над езерото. Птиците ни направиха незабравим подарък като на избрани, сякаш ни благодаряха с това, че ги обичаме…