Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на май официално бе утвърден разработения от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) план за действие за опазване на малката белочела гъска в България. Планът беше подготвян в продължение на 6 години от специалисти, работещи за опазването на вида.

Планът, който включва дейности за опазване на вида за период от 10 години, беше изготвен в рамките на проект „Опазване на Феноскандинавската популация на  малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път“, който приключи успешно през пролетта на 2017 г.

В подготовката на плана за действие активно се включиха, както експерти от България, така и чуждестранни орнитолози и експерти в областта на опазването на гъските в Европа.

Разработването на самия план бе предшествано от специално организиран за целта международен работен семинар, както и от последвало публично обсъждане през есента на 2014 г. Така  финалният вариант на плана за действие за опазване на малката белочела гъска съдържа 32 природозащитни мерки насочени към прякото опазване на вида и неговите местообитания в България.

Планът за действие за опазване на малката белочела гъска е достъпен на уеб сайта на Министерство на околната среда и водите.