Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Михаил Илиев

Малкият креслив орел Илия, на който орнитолози от БДЗП поставиха предавател през август, от няколко дни лети на територията на Танзания. Младата птица започна миграцията си към Африка на 13 септември и вече е пресякла границите на 12 държави, като последно премина през Демократична република Конго, Уганда и Бурунди.  Преди месец Илия се задържа за няколко дни на границата между държавите Судан и Чад и изглеждаше, че е намерил своето място за зимуване, но смелото му българско сърце не издържа и той реши да продължи пътешествието си отвъд екватора.

Илия се появи на бял свят тази година, в гнездо в близост до село Александрия, община Крушари. Кръстник на малката птица е Михаил Илиев от БДЗП, който избра Свети пророк Илия да закриля орлето. Един от най-великите християнски светци се носи по небето в огнена колесница, а пернатият му съименник обикаля света с предавател на гърба, изпращайки сигнали до всички, които следят пътя му.

Предавателят, който носи малкото кресливо орле, е част от предвидените дейности по проект „Земите и горите на орела“ по програма LIFE на ЕС. Целта на проекта е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.