Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След експедицията в Етиопия през януари 2019 екип на БДЗП, EWNHS, BirdLife Африка, RSPB и външни експерти отново организираха мисия в Афар през декември. Целта на тази експедиция бе да се уловят и маркират с GPS предаватели още египетски лешояди и да се изследват основните заплахи за вида с акцент употребата на отрови.

За малко повече от две седмици под горещото африканско слънце екипът успя да улови и маркира с GSM / GPS предаватели 8 египетски лешояда. С тях маркираните птици в страната станаха общо 15. Улавянето на египетски лешояд не е никак лесно. То включва ранно ставане, часове под жаркото слънце, прекарани в сметище, прогонване на други видове, които посещават постоянно зоната за улавяне като марабу, качулати лешояди, свещени ибиси, кучета, магарета и дори брадавичеста свиня и хиени. Но това, от което най-много се нуждаеш, е търпение и способност да виждаш света през очите на лешоядите.

Басака, Аваш, Алолобад, Семера, Далол, Лома, Любо и Мили са нашите нови герои, които ще разкрият най-важните местообитания за вида в Етиопия. Ще следим техните ежедневни придвижвания и ще летим на крилете им от местата им за зимуване в Африка до гнездовите им територии на север. Информацията, която тези птици ще предоставят, значително ще увеличи познанията ни за поведението на вида в зимните територии и за заплахите, пред които са изправени.

Сред основните заплахи за вида в по-голямата част от неговия ареал са отровите. Екипът проведе над 70 интервюта с животновъди и представители на властите, за да разбере повече за разпространението на употребата на отрови в Афар. Интервютата разкриха, че огромна част от животновъдите са имали проблеми с хищници, особено с хиени, чакали, леопарди и скитащи кучета, които нападат добитъка им. Близо 50% от анкетираните признаха, че употребата на отрови е сред средствата, използвани в тяхната общност, за справяне с този проблем. Лешоядите като чистачи в природата могат да попаднат на отровните примамки или да се хранят с трупове на отровени животни и да станат неволни жертви на тази опасна практика, като за такива случаи споделиха местните жители. Животновъдите също споделиха информация за смъртност на египетски лешояди, причинена от токов удар от опасни електропроводи. Друга заплаха за лешоядите е използването на стрихнин при кампании с борба с бездомни кучета в населените места. Събраната информация ще ни позволи да планираме бъдещи действия по опазването на вида и да работим за приемането на алтернативни методи за контрол на броя на бездомните кучета.

В късния следобед, точно преди залез слънце, екипът извършваше преброяване на нощуващите върху електрически стълбове египетски лешояди. Бяха преброени  1484 египетски лешояди и наблюдавани други видове грабливи птици, които зимуват в същия район като степния орел, царския орел, черната каня и орелът рибар. Един възрастен египетски лешояд бе намерен мъртъв на пътя, а други две птици бяха открити загинали под опасни електропроводи. Тези случи потвърждават за пореден път, че трябва да работим на няколко фронта през следващите години, за да сведем до минимум заплахите за египетския лешояд в Етиопия!

Експедицията се проведе в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“. Следете придвижванията на маркираните лешояди тук.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.