Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белоглав лешояд бе намерен убит от перката на вятърен генератор в района на Тракия, Гърция, в края на септември. Смъртният случай за пореден път подчертава необходимостта от правилно и по-внимателно планиране на изграждането на вятърни паркове в България и Гърция.

Посещението на място, последвалите експертни анализи и аутопсия потвърждават, че лешоядът умира след сблъсък с вятърната турбина. За констатацията за смъртта помагат и данните за движението на птицата от поставения от екип на БДЗП в района на Студен Кладенец през юни 2018 г. сателитен предавател в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“. Районът на долината Филиури, където бе открита мъртвата птица, е част от мрежата Натура 2000 и е от изключително орнитологично значение.

На мястото на инцидента вече са изградени 93 вятърни турбини, които образуват изкуствена преграда за редица защитени и застрашени видове птици в Тракия. Тези 93 вятърни турбини са само част от вече инсталираните 216 и по-малко от половината от тези, които се предвижда да бъдат поставени в рамките на Специалния устройствен план за възобновяеми енергийни източници в района на Тракия.

Повече от десетилетие WWF-Гърция изследват опасностите, които могат да възникнат за птиците от развитието на вятърни паркове в региона. В периода 2008-2010 WWF-Гърция провежда детайлно проучване, което описва въздействието на инсталираните вятърни паркове върху биоразнообразието. От организацията предупреждават неколкократно, че ако този план влезе в действие, най-малко 80 хищни птици ще загиват годишно, от които 10 лешояда.

За съжаление нашите прогнози се сбъднаха и вятърните паркове в региона представляват реална заплаха за много птици, включително застрашени видове. Необходимо е компетентните органи да вземат много сериозно предвид тези данни по време на процеса на издаване на разрешителни за нови вятърни паркове, подчерта г-н Лефтерис Капсалис, научен сътрудник от WWF-Гърция.

Този случай отново показва, че опазването на птиците не може да бъде успешно, ако се извършва само в рамките на националните граници. Необходим е цялостен подход при планирането на енергийната инфраструктура, за да се гарантира оцеляването на популациите на лешоядите в Родопите. Загиналият белоглав лешояд е маркиран в България и е открит, благодарение на бързия обмен на информация и реакция на гръцките колеги. Този инцидент илюстрира и доброто сътрудничество между българските и гръцките организации, които работят съвместно за опазването на птиците от двете страни на границата.“, заяви Стойчо Стойчев, Директор Природозащита към Българското дружество за защита на птиците.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.