Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетският лешояд Фердинанд загина в резултат на токов удар в Източни Родопи.
В резултат на дъждовното време и разразилите се бури, египетският лешояд е кацнал на рисков електрически стълб в близост до язовир Студен кладенец и за съжаление е бил убит от токов удар. За съжаление, при подобни метеорологични условия, рискът от токов удар за птиците при кацане на необезопасен електрически стълб значително се повишава.

Необезопасените стълбове от електроразпределителната мрежа са най-честата причина за загиване на хищните птици. Те загиват най-често от токов удар, когато докоснат проводник и заземена част от съоръжението. В България голям процент от
електропроводите средно напрежение (20 kV) са опасни най-вече за едрите грабливи птици и щъркелите. Някои от тях представляват истински смъртоносни капани, убиващи десетки птици всяка година. Именно затова БДЗП работи активно с
електроразпределителните компании в страната за смекчаването на тази заплаха.

В сътрудничество с Електроразпределение Юг /EVN в Източни Родопи до сега са изолирани стотици стълбове около гнездата на египетските лешояди, но за съжаление линията на която загива Фердинанд не е сред тях.

Фердинанд е египетски лешояд с дълга история. Той е излюпен в Зоопарк София през 2019 г., а след това отгледан в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. След период на адаптация Фердинанд бе освободен от БДЗП в Източни Родопи през 2021 г. в рамките на програмата за рестокинг на вида и започна да живее своят втори живот – в дивата природа. Той бързо придоби увереност и успешно се адаптира към живот като див лешояд, а ние имахме възможност да следим странстванията му по света и у нас с помощта на GPS-предавателят, с който го маркирахме. През миналата година Фердинанд се завърна в България, но беше открит от екип на БДЗП в безпомощно състояние в резултат на сблъсък и след кратко възстановяване в Спасителния център за диви животни – Зелени Балкани бе отново освободен в природата на Източни Родопи. Тази година вече като възрастен лешояд Фердинанд се завърна в България в търсене на своя собствена гнездова територия и партньорка.

Египетският лешояд (Neophron percnopterus) е една от най-застрашените птици в България и Европа. У нас видът е изчезнал от голяма част от местата, на които се е срещал преди десетилетия, а популацията му наброява едва 30 двойки. Сред основните заплахи за вида са използването на отровни примамки в природата, токовите удари и бракониерството. БДЗП съвместно с редица партньорски организации полага усилия за опазването на египетския лешояд не само в България, но и по целия миграционен път на вида.