Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Международен екип в момента (10-13 февруари 2020 г.) е в Дуранкулак, където поставя сателитни предаватели на червеногуши гъски. Екипът се състои от представители на БДЗП, SOR, Боб Суон, експерт по ловене на гъски с мрежа от Шотландия, Джоана Клас от Woodland Park Zoo, САЩ, с които си сътрудничим и ни подкрепят в опазването на червеногушата гъска.

В района на Дуранкулашкото езеро вчера имаше около 600 гъски и малко под 1000 белочели гъски. В това ято се намира и Питър, когото маркирахме с предавател миналата година. Той е единственият от 10-те маркирани птици, който достигна до пределите на страната ни.

С мрежите успяхме да уловим 42 червеногуши гъски и на 9 от тях поставихме сателитни предаватели. Предстои да им дадем имена и да започнем да следим пътя им в сайта ни.

Екипът на проекта „Сигурен прелетен път“ изказва благодарност на всички участници в маркирането, а съща така и на местния фермер Иван Пенев, който ни даде позволението си да уловим гъските на територията на неговите ниви и на Павел Симеонов и фондация „Le Balkan“, който ни оказа съдействие при лова.

Ловенето на гъските е извършено с разрешение на МОСВ и е съставен протокол за извършеното маркиране от представител на РИОСВ-Варна.