Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Пресцентър МВР

В МВР започва работа по създаването на специализирано звено за разследване на престъпленията против природата. Със заповед на министъра на вътрешните работи, създадената работна група, в която е включен представител на БДЗП, има за цел да анализира необходимостта и възможностите за създаването на специализирано звено за престъпления против природата.

Първото заседание на комисията се проведе на 13 юли. В нея са включени експерти от различни звена на МВР, които се занимават с престъпления срещу животни (домашни, диви и защитени) и срещу околната среда, експерти на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, представители на прокуратурата и неправителствения сектор.

Една от основните задачи на експертите в комисията е разработването на единен протокол за действие при установяване на посегателство, нарушение и/или престъпление против природата, както и структурирането на координационен съвет, който да осъществи навременна и ефективна подкрепа както на институционално, така и на оперативно ниво.

Друг основен ангажимент на работната група е създаване на условия за подобряване на информационния обмен между институциите, както и единен специализиран канал за подаване на сигнали за нарушения и/или престъпления срещу дивата природа и животните.

Българско дружество за защита на птиците подпомага работата на групата с дългогодишната си експертиза в борбата с престъпленията срещу защитени видове птици. Повече от 15 години екипът ни работи активно срещу залагането на отровни примамки, бракониерството, ограбването на гнезда и трафика, заради които популации на видове като ловен сокол, царски орел, червеногуша гъска, египетски лешояд са под сериозна заплаха от изчезване.