Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Sebastian Bugariu / SOR

В края на юни в Делтата на река Дунав се проведе Международен Образователен лагер „Пеликан“. Деца от четири държави – България, Румъния, Гърция и Украйна, заедно със своите учители, бяха въвлечени в разнообразни обучителни акции, споделяйки една обща страст – опазване на къдроглавите пеликани по света.

© Sebastian Bugariu / SOR

Делтата на Дунав представлява едно от убежищата на къдроглавия пеликан в Европа.  По време на лагера децата можеха да наблюдават тези величествени птици в дивата природа, както и други емблематични видове диви животни от делтата. Запознаха се отблизо с темата за опазването на популацията на къдроглавия пеликан и за важната роля, която видът играе за здравето на влажните зони.

© Sebastian Bugariu / SOR

Програмата на лагера беше водена от експерти от всички партньорски организации по проекта „Животът на пеликана“: Rewilding Europe, Румънско орнитологично дружество, Българско дружество за защита на птиците, Дирекция на природен парк „Персина“, Гръцко орнитологично дружество, Rewilding Украйна. Освен интерактивни лекции, екскурзии за наблюдение на дивата природа и интересни практически упражнения, децата бяха разделени на отбори и се занимаваха с разследване на заплахи и възможности за опазване на пеликаните. Участниците придобиха практически опит и подобриха своите умения за презентация, разказване на истории, език, фотография и работа с информация. В края на лагера те разработиха собствени природозащитни проекти проекти и ги представиха чрез театрални постановки.