Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 17 ноември 2004 г. в София бе открит Международен семинар за ветеринарни специалисти на тема Анатомопатологични и токсикологични анализи за установяване на случаи на отравяне на диви животни в природата. Семинарът е организиран от Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и в него вземат участие специалисти от България, Испания, Гърция, Македония, Хърватия, Сърбия и Черна Гора.

Належащата необходимост от подобен семинар е породена от значителното нарастване през последните години на случаите на незаконно използване на отровни примамки в дивата природа на България. Най-често това става с цел „справяне“ с посегателства от вълци или други наземни хищници срещу домашни животни. По правило обаче, най-чести потърпевши от залагането на отрова са лешоядите и други редки хищни птици (като царския орел, например), които обикновено първи намират отровните примамки. Именно затова борбата срещу тази вредна и забранена по закон практика е един от основните елементи на Балканския проект за опазване на лешоядите, активен участник в който е и БДЗП.

БДЗП работи отдавна за предотвратяване и ограничаване използването на отровни вещества в дивата природа. Още през 1994 г. тази дейност беше заложена в цялостната програма за опазване на лешоядите в Източните Родопи, по-късно поета от Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“. През последните години „антиотрова“-дейностите бяха значително разширени чрез проекта ни за опазване на царския орел и бяха „изнесени“ в цялата страна чрез проекта на Дружеството за опазването на египетския лешояд. Впечатляващи резултати постигнаха и нашите партньори от другите НПО и особено ФДФФ, който въведе на практика редица авангардни подходи в борбата срещу използването на отрови: компенсации на щети от вълци, ефективно снабдяване на стопани с каракачански кучета и т.н.
Настоящият семинар има за цел да предаде натрупания опит от страни, където този проблем е особено остър и най-вече – от Испания. В уводната презентация на един от водещите европейски специалисти по въпроса, Хуан Санчес от Фондацията за черния лешояд, бяха представени шокиращи данни за няколкостотин отровени в Испания черни лешояди през последните десет години, като само през 2003 г. жертвите са били 50!

През следващите дни семинарът ще се проведе в Националния ветеринарно-медицински институт в София, където на практика ще бъдат демонстрирани техниките на обработка и анализ от намирането на трупа до предаването на доказателствения материал в съда. На семинара бяха представени и новите съвместни плакати на ФДФФ, БДЗП, Зелени Балкани и Дружеството за защита на хищните птици, чрез които ще бъде популяризирана опасността, която представлява незаконното използване на отрови не само за природата, но и за самите хора. БДЗП осигури телефон за безплатно избиране от цялата страна, чрез който всеки може да съобщи за намерено отровено животно. Номерът на този телефон е посочен на плакатите и е 0800 12 205.