Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организират международен уебинар: „Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион“, посветен на Световния ден на влажните зони – 2 февруари 2022 г.

Организаторите от трите екологични неправителствени организации имат за цел да съберат ключови партньори, за да споделят най-добри практики за устойчиво използване на влажните зони със солена вода, които могат да бъдат репликирани на други места. Уебинарът ще отбележи Световния ден на влажните зони и ще подчертае значението на солниците за хората и природата.

Участници от осем европейски държави ще споделят опит от  солници и от проектите, по които работят – крайбрежната лагуна Атанасовско езеро, „Пода“ и Поморийско езеро в България, Нарта Салина (Албания), Камарг (Франция), Кадис (Испания), Улцин (Черна гора), Кап-Атлантик (Франция), от Португалия, Гърция и Кипър.

Всеки лектор ще представи природния обект и организацията, която представлява, основните техники за управление, използвани във влажната зона и ще демонстрира ползите за хората и природата. Официалният език ще бъде английски и уебинарът ще бъде публично събитие, насочено към професионалисти (учени, управители на защитени територии, изследователи, журналисти), но също и със свободен достъп за хора, които се интересуват от тази тема. Впоследствие организаторите ще изготвят кратък доклад от уебинара, обобщаващ най-добрите практики в различните солници, който ще бъде разпространяван чрез уебсайтовете им и социалните медии.

За повече информация вижте събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/4844264042328830

Интернет страниците на организаторите – https://lagoon.biodiversity.bg/en/ / https://bspb.org/en/  / https://ppnea.org

За контакти:

Дияна Костовска (БФБ) –

Стоян Николов (БДЗП) –