Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Над 100 представители на Европейския парламент и Европейската комисия, държавни институции и неправителствени организации, учени и експерти по земеделие и околна среда от страните-членки на ЕС ще обсъждат екологичните предизвикателствата пред новата Обща селскостопанска политика на съюза на международна конференция в София, в Музея „Земята и хората“, на 4 юни.

Организатори на конференцията са Сдружение „Европа и Ние“, Българско дружество за защита на птиците, NABU (BirdLife Германия), BirdLife Europe и Eвропейското екологично бюро.

Конференцията се организира в ключово важен момент за бъдещето на земеделието и на опазването на околната среда – точно в периода на огласяването на Многогодишната финансова рамка и на реформираната Обща селскостопанска политика на ЕС. Решенията ще окажат сериозен отпечатък върху бъдещето на Европа. Българското председателство на Съвета на ЕС има съществена роля в подготовката на предложенията за двата документа. Резултатите от дебатите по тях през 2018 г. ще окажат значително влияние върху екологичните политики на ЕС.