Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 29 април 2004 г. Министерският съвет на Република България прие Плана за управление на Природен парк “Рилски манастир”. Както е известно, документът беше изготвен от ARD – България в рамките на проекта “Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж”, ръководен от д-р Питър Хетц. Планът за управление е разработен от колектив учени и специалисти от БАН, БДЗП и Сдружение “Природен фонд”, като основен автор на документа е членът на нашето Дружество д-р Петър Янков. Планът за управление на Природен парк “Рилски манастир” е третият приет досега подобен план на големи защитени територии (след тези на националните паркове “Рила” и “Централен Балкан”, разработени също от ARD – България). Правителството практически е приело Плана за управление без да е направило в него каквито и да е изменения. В срок от един месец решението за приемането на Плана ще бъде обнародвано в Държавен вестник и с това той ще действа със силата на закон през следващите 10 години. На добър час на Плана и на всички, които ще имат задачата по прилагането му за доброто на една от най-ценните български защитени територии!

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.