Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Почти исторически стана дебата около изграждането на 12 вятърни централи на „Тесса Енерджи“ край Балчик. Фирмата иска да построи високите 116 метра съоръжения точно на мястото, където стотици хиляди грабливи птици, пеликани, щъркели и други природозащитно значими птици се съсредоточават, особено по време на есенната миграция. В редица случаи това са птици от почти цяла Източна и Средна Европа. Щъркелите и малките кресливи орли са със сигурност от всички страни между Германия и Русия, пеликаните освен от Сребърна са и от Делтата на Дунав. Мястото е от критична важност за птиците, защото то е точно  „на ъгъла“ , където бреговата ивица сменя направлението си от изток-запад на север-юг. То е особено важно за реещите се хищни птици, които тук идват от североизток, загубили височина заради залива до Балчик и точно над тази част на брега започват да набират височина. В мястото се концентрират и лошо летящи нощни мигранти, като пъдпъдъка и световно застрашения ливаден дърдавец, за които преграждането на небето с декари перки ще бъде катастрофа. БДЗП определи своята позиция на базата на задълбочени научни изследвания, които бяха представени на РИОСВ – Варна за вземане на решение. Странно, но се намериха специалисти, които най-общо казано, излязоха с позиция, че вятърните генератори няма да бъдат проблем за птиците. И РИОСВ – Варна прие тяхното становище и през лятото на 2005 разреши изграждането на генераторите. Строителството беше спряно поради делото на „Албена“ срещу „перките“, които застрашават туристическия бизнес на курорта. БДЗП също заведе съдебно дело срещу изграждането на турбините, но освен това предизвика посещение на комисия от Бернската конвенция, която на място да се запознае с нещата. Тя беше съставена от г-жа Франсуа Бауер и г-н Ги Жари (г-н Жари е бивш завеждащ Орнитоцентралата на Франция) и беше придружена от представителя на МОСВ г-жа Райна Хардалова.

На 28 септември 2005 г. в РИОСВ – Варна се състоя среща на мисията със заинтересованите страни. От страна на природозащитните организации бяха представителя на НПО в ВЕЕС на МОСВ – г-н Андрей Ковачев и двама представители на БДЗП – д-р Петър Янков и Ивайло Иванов. На срещата най-много въпроси бяха отправени към нашите представители, но най-вече – от служителите на РИОСВ – Варна, отколкото от членовете на мисията. На всички въпроси беше отговорено подробно и изчерпателно, становищата бяха подкрепени с подробен научен доклад на английски език, който беше връчен на всички заинтересовани. Специалистите – защитници на вятърните турбини ги нямаше на срещата. Най-впечатляващо беше посещението на терена на следващата сутрин. Не само представителите на Бернската конвенция, но и служителита на МОСВ и РИОСВ – Варна и представителите на инвеститора бяха свидетели на един обичаен ден от есенната миграция. Над самата площадка от 7.12 до 11.21 ч. (астрономическо време) минаха минимум (защото обсъжданията не позволиха щателно броене) следните реещи се птици (не привеждаме останалите): 138 обикновени мишелова, 43 малки ястреба, 9 късопръсти ястреба, 3 черношипи ветрушки, 2 малки кресливи орли, по 1 бял щъркел, орел змияр (вероятно местния), голям ястреб и вероятно ливаден блатар. Вдигнахме и 2 пъдпъдъка. Броят птици, които се оказаха в района на самата площадка в произволно избрания ден и час, бяха най-доброто доказателство има или няма птици на площадката, а височините, на които те минаха през нея (от 1-2 м до над 120 м) ясно показаха какво щяхме да видим, ако бяхме дошли при работещи генератори…