Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетски лешояд, © Волен Аркумарев

На 14 май екип на БДЗП и Зелени Балкани постави GSM предаватели на три от четирите млади египетски лешояди, отгледани на затворено, които прекараха около месец и половина в адаптационната волиера в Източните Родопи. Те са част от програмата за подсилване на популацията на вида на Балканите и ще бъдат освободени по метода на отложеното освобождаване.

Младите птици бяха прегледани и обезпаразитени, за да е сигурно, че са напълно подготвени за живота в дивата природа. При един от лешоядите бе забелязана тревожна загуба на пера, което доведе до транспортирането му обратно в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. Птицата, кръстена Надежда, миналата година бе взета от  диво гнездо в Северна България, заради късното й излюпване и невъзможността да напусне гнездото навреме за миграцията на юг. Здравословното състояние на Надежда ще бъде внимателно проследено и догодина тя ще получи нова възможност да бъде освободена.

Поставяне на предавател, © Емил Йорданов

© Емил Йорданов

Останалите три птици – Фердинанд – дарение от Зоопарк София, Полди, излюпен в зоопарка в Шонбрун и Солера – от зоопарка в Йерез ще останат още няколко дни във волиерата, докато свикнат с GSM предавателите, след което ще бъдат освободени.

Египетски лешояд, © Волен Аркумарев

© Волен Аркумарев

Екипът на БДЗП, който досега се грижеше за тях – наблюдаваше адаптацията им и им осигуряваше разнообразна храна, която скоро ще трябва да откриват сами в природата, ще продължи да следи внимателно придвижванията им и след освобождаването на птиците. Първите няколко дни на свобода са най-рискови за лешоядите, докато се ориентират и свикнат да използват активно крилете си в небето над Източните Родопи.

За тяхно улеснение мястото на освобождаване е в непосредствена близост до площадка за подхранване, където лесно ще намират храна и ще се учат от възрастните египетски и белоглави лешояди, които ежедневно посещават района.

© Емил Йорданов

© Емил Йорданов

Трите млади египетски лешояди, които ще бъдат освободени по метода на отложеното освобождаване в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, са дарени по проекта от зоологически градини от мрежата EAZA и Европейската програма за застрашените видове (EEP) със съдействието на нейния координатор Антонин Вайдл.

© Волен Аркумарев

© Волен Аркумарев