Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 2-ри август екип на БДЗП и Зелени Балкани, настаниха три млади египетски лешояда, излюпени в мрежата на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в специално адаптирано за целта изкуствено гнездо, а едно малко бе поставено в диво гнездо с приемни родители в близост до Маджарово. Българските специалисти разчитаха и на колеги от зоопарковете в Прага и Злин, които отново подпомогнаха възстановяването на популацията на този емблематичен световно застрашен вид в България.

Екипът на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ постави на младите птици GPS-GSM предаватели, за да следят подробно придвижванията им след освобождаването, както и по време на първата миграция.

След това се разделиха на две групи спрямо методите за пускане в дивата природа.  „Хакването“ – методът на изкуственото гнездо, е термин, който се използва в консервационната биология, свързан с активно управление на популацията и представлява вкарването на млади птици, отгледани на затворено в зоопарк или размножителен център, в изкуствено гнездо, където те биват доотгледани в дива среда, без да виждат или усещат присъствието на хора. Свикват с района и го приемат за свой естествен дом, като добиват поведение на диви птици. По този начин директно се вливат в популацията и я подсилват.

Адаптационната клетка (хак) е изградена в естествена скална ниша, обитавана преди години от двойка египетски лешояди. Тя е снабдена с тръба, през която се подава храна и вода на птиците без те да виждат хората, които се грижат за тях. Поставена е и камера за видео наблюдение, за да може екипът да следи отблизо поведението на младите лешояди, които ще останат в изкуственото гнездо в продължение около три седмици. В близост до изкуственото гнездо е разположена площадка за подхранване на лешояди, на която младите птици лесно ще намират безопасна храна след отварянето на вратата на хака.

Другият метод се нарича фостеринг и се прилага за втора поредна година. При него в приемно диво гнездо се поставя едно лешоядче, излюпено на затворено.  Приемното гнездо се избира внимателно, съобразно достъпността му, опита на родителите, броя и възрастта на малките в него.
Двойката  е обект на постоянно наблюдение и допълнително подхранване от страна на екипа на проекта, като до момента родителите полагат всеотдайни грижи и за двете малки.

Проведената дейност е част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Младите лешояди са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал – координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).