Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 16.10.2008 млад белоглав лешояд (Gyps fulvus) опръстенен от екип на БДЗП на 30.05.2008 г. в околностите на гр. Маджарово в Източни Родопи, е бил заловен в Израел по време на дейност за опръстеняване на лешояди. Лешояда носи синя крилометка с оранжев номер 02 и зелен пръстен с надпис В12.
По време на тазгодишното проследяване на есенната миграция на Босфора, извършвано от румънската неправителствена организация Милвус Груп и турски орнитолози, са наблюдавани 57 мигриращи белоглави лешояди наблюдавани от 22.09 до 10.10.2008 г. Най-вероятно сред тези птици е имало български, гръцки, македонски, сръбски, хърватски и украински лешояди.
Тези и други подобни данни сочат, че голяма част от младите, нулевогодишни белоглави лешояди от България са далечни мигранти, прекарващи зимата най-вероятно в северните части на Близкия Изток. Млади лешояди от Хърватска и Гърция също нееднократно са установявани да зимуват в същия район, а млади и непълновъзрастни белоглави лешояди от Кавказ зимуват по на изток в Западен Иран, Източна Турция и Саудитска Арабия.
Дейностите по опръстеняване, съчетани с последващ интензивен мониторинг, разкриват изключително важни аспекти от биологията на видовете, които впоследствие имат голямо значение при планирането на природозащитните действия, насочени към конкретни видове. Така става ясно, че природозащитните дейности за опазване на лешоядите в Ираел имат съществена роля в опазването на Балканската и Кримска популация на белоглавите лешояди и още веднъж показват значението на международното сътрудничество в опазването на застрашените видове животни.