Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От края на април мобилното приложение SmartBirdsPro на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще бъде преведено на албански език и може да бъде използвано свободно в Албания. Цялата система за събиране на биологична информация е адаптирана към видовете птици, бозайници, влечуги, безгръбначни животни и растения, срещащи се в страната. Приложението позволява събиране и на данни за различни типове заплахи за биологичното разнообразие, като безпокойство над застрашени видове, пожари, незаконно използване на отровни примамки и др. Освен че е отворено към безплатно ползване от всеки природолюбител, приложението ще бъде основен инструмент при събирането на данни за египетските лешояди в Албания в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.
Чрез мобилното приложение SmartBirds Pro всеки може да бъде полезен за прирoдата, достатъчно е да го инсталира на мобилно устройство под Android и да записва всяко наблюдавано диво животно. Записаните данни ще  допринасят за проследяване на промените в популациите на различни видове, а познанието за разпространението и числеността им са задължително условие за тяхното ефективно опазване. Подробни инструкции за работа с приложението през мобилен телефон можете да намерите тук, а упътване за ползване на десктоп версия тук.
В базата данни на приложението вече има въведени над един милион записа, като само през 2019 г. в България са направени близо 80 000 наблюдения на птици, 3821 – на земноводни и влечуги, 4064 – на бозайници, 541 – на защитени безгръбначни и 423 записа – на защитени растения.
Адаптирането на приложението на албански език се осъществява oт PPNEA в рамките на CEPF проекта „Земя на орли и замъци – фаза II“ и LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.