Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първият общоевропейски закон, който полага правнообвързани цели за възстановяване на природата се подготвя за гласуване от Европейския парламент тази година. Той ще е и първият значим законодателен акт на европейско ниво след Директивата за местообитанията през 1992 г. и стратегията за биоразнообразието за 2030 г., създаващ условия за възстановяването на устойчиви екосистеми.

На 22 юни 2022 г. Европейската комисия публикува дългоочакваното предложение за Закон за възстановяване на природата в Европейския съюз. Той предвижда обновяването на най-малко 20% от сухоземните и морски територии на Съюза до 2030 г., както и на всички увредени екосистеми до 2050 г. Предложеният закон ни предоставя уникална възможност да подобрим състоянието на биоразнообразието и да се справим с климатичната криза.

Тази година предстои националните правителства и Европейския парламент да заемат позиция относно предложението и да съгласуват финалния му вариант. Гражданите на цяла Европа имат шанс също да заявят позицията си в полза на възстановената природа и да окажат допълнителен натиск за приемането на силен закон.

Защо е необходим този закон?

Европейското биоразнообразие е в тревожно състояние. Над 80% от местообитанията са увредени и само 23% от видовете са в добро здраве. Натискът, който оказваме върху планетата, създава опасност от загубата на поне 1 000 000 вида. Време е да помислим какъв би бил светът без природата. Ето защо, на 3 март, в Световния ден на дивата природа, символично променихме логото на Българското дружество за защита на птиците, за да си дадем сметка какво бихме били без разнообразието от видове.

Възстановените екосистеми, опазените видове и местообитания ще са от полза в няколко направления:

  • завръщане на местни видове растения и животни;
  • справяне с климатичните промени: естествените местообитания съхраняват въглерод;
  • защита от бедствия: горите и влажните зони намаляват наводненията;
  • подобрено здраве: достъпът до природа е важен за качеството ни на живот;
  • насърчаване на местната икономика.

Необходими са решителни мерки, за да върнем трайно природата в Европа. От съществено значение е огромната част от дейностите по възстановяването на нашите екосистеми да бъдат извършени до 2030 г.  Все още не е твърде късно. Законът, който предстои да бъде приет за целия Европейски съюз, наистина може да обърне днешните тенденции. Не само за природата, но и за климата, за икономиката и за всички нас.