Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За 15-ти пореден път, Българско дружество за защита на птиците ще организира мониторингa на широкоразпространените видове птици в България. Резултатите от наблюденията служат за оценка на състоянието на птиците у нас и на средата, която те обитават. Наблюденията се записват от любители на птиците, които посещават местата си за броене по два пъти всяка година.

При последната оценка за състоянието на видовете бяха оценени общо 76 вида птици. Намаляващите са 16%, увеличаващите и тези със стабилни категории на тенденции са 25%, и оставащите 34% нямат ясно определена посока в тенденциите. За да достигнем до тези изводи ползвахме наблюденията от над 300 места за броене, наречени „пробни площадки“.

За да продължим да следим състоянието на широкоразпространените видове птици, е нужно да продължим с мониторинга на предварително определените места.  Всяко от тях е с големина 1 кв. км и обхождането му отнема между 1-2 часа. Нужно е всяко място да се посещава два пъти всяка пролет (веднъж в началото на май и веднъж в началото на юни) и да се запишат наблюдаваните птици. Колкото повече години се проследява развитието на едно място, толкова по-интересни са наблюденията и изводите за промените на средата, която видове обитават.
Обръщаме се към всички любители на птиците, които вече имат места за броене или желаят да се включат в броенето. Включването на нови места и наблюдатели ще ни позволи да оценим състоянието на още повече видове и да обхванем райони, където не се провежда мониторинг.

За да се включите е нужно да следвате инструкцията тук. Всички инструкции и ръководства може да изтеглите от линка тук. Предпочитаният вариант за записване на наблюденията е с приложението SmartBirds Pro, което има специален модул наречен МОВП. Към момента приложението е само за Андроид. Алтернативен начин е записване на наблюденията в хартиения полеви формуляр и последващото им въвеждане в сайта SmartBirds.org.

Вижте най-често задаваните въпроси за мониторинга тук. Резултати от предходни години може да видите тук.
Посветете само няколко часа сред природата и станете част от МОВП 2018!