Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Зимният орнитологичен мониторинг на Бургаския езерен комплекс и тази година се провежда по утвърдената през годините схема. Първата есенно – зимна обиколка на влажните зони около Бургас беше в началото на септември. Екипът на БДЗП – Бургас посети значимите водоеми в районите на язовир Порой, Поморийско езеро и Атанасовско езеро. Още през септември беше установен силен спад на нивото на водата в язовир Порой и в Поморийско езеро. Най-вероятно това е и причината за сравнително малкото установени птици по тези места до момента. На територията на Поморийско езеро беше регистрирано и бракониерство. Нарушението е преустановено след подаден сигнал до полицията.

Следващата фаза от мониторинга беше осъществена от два паралелни екипа. Единият беше на обиколка в района на езерото Вая и успя да преустанови бракониерски лов на диви пойни птици. Ловът е прекратен след като доброволците на БДЗП разяснили на ловците, че заниманието им е незаконно и подсъдимо. Вторият екип се натъкна на незаконен риболов на устието на река Изворска.

По време на мониторинга са наблюдавани около 25 000 птици от 35 вида. До момента най-многобройни са белочелите водни кокошки и кафявоглавите потапници. По-интересните наблюдавани видове са тундров лебед, червен ангъч и малка бяла чапла.

Орнитологичният мониторинг на Бургаските езера е сред основните природозащитни дейности на БДЗП в региона. Обиколките за мониторинг на езерата се правят на две седмици. Мониторингът дава ясна картина за състоянието на влажните зони и заплахите над тях, способства да се определи с относителна точност числеността и видовата принадлежност на водолюбивите птици, да се отбележат нарушенията на природозащитното законодателство, да се обучат доброволците на БДЗП в експертна работа. При осъществяването му се прилага методиката за орнитологични изследвания на влажни зони от международно значение. Числените и видови характеристики на водолюбивите птици се определят от предварително набелязани точки, които дават възможност за 100 % покритие на водоемите.

Още за мониторинга и други новини в информационния сайт на БДЗП – Бургас

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.