Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След години отсъствие морският орел загнезди отново в едно от бившите си гнездовища по поречието на Дунав. През последните години видът бе установяван в района неколкократно – предимно зимуващи птици. Не беше доказано обаче сигурно гнездене.

Въпреки увеличаващата се популация в Европа, положението на вида в България остава критично, поради загубата на естествените заливни гори по дунавските острови.

БДЗП – Свищов работи от години за опазване на морския орел, провеждайки мониторинг на основните гнездовища по поречието на Дунав и образователни и информационни дейности сред местните хора. Благодарение на усилията ни, и активната ни връзка с тях, получаваме от жителите на района множество сигнали за присъствието на орли в нови територии.