Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

намери на 16 октомври 2007 г. в Източните Родопи екип на БДЗП. Загиналата птица е възрастната женска, известна като „птицата с маската” – поради специфичното по-тъмно оцветяване на кожата на лицето. С тази си особеност, тя беше изключително лесна за разпознаване и от години е добре позната на екипа от проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България”. Птицата беше намерена под скалата, на която е гнездото й. Загинала е преди около месец, а последното й наблюдение е на 31.08.2007. В същото гнездо беше намерен и клюн на млад египетски лешояд, загинал месец преди излитането, най-вероятно през 2006 г.

Загиналият женски лешояд беше може би най-често сниманият египетски лешояд в България, запечатан на стотици фотографии и заснет в няколко филма. Двойката, част от която беше загиналата птица, е известна още от 70-те години и беше най-успешната в България. За последните 5 години тази двойка е отгледала 8 малки, две от които тази година.

За намирането на мъртвия египетски лешояд е съставен протокол в РИОСВ Хасково, а птицата е транспортирана до Спасителния център за диви животнив Стара Загора, за анализ на причините за смъртта.

През 2007 г. в България са регистрирани 40 двойки египетски лешояди, които отгледаха общо 25 малки (17 двойки с по едно малко и 4 двойки с по две малки). Мониторингът на египетския лешояд в Източните Родопи през 2007 се осъществява с подкрепата на Проект „Родопи“ на ПРООН

Повече за проекта на БДЗП Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България