Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

И през тази година двете камери, инсталирани в гнезда на бели щъркели в самоковските села Ярлово и Драгушиново, ще предават в реално време живота на любимите на стотици хиляди хора от цял свят щъркелови семейства. Всеки може да ги покани в дома си чрез YouTube канала на БДЗП. Тази година за пръв път ще наблюдаваме и още едно гнездо на бели щъркели в село Ярлово.

Камерата, която бе инсталирана още през 2017 г. в щъркелово гнездо в село Ярлово, близо до Самоков, вече предава на живо на следния линк:  https://bit.ly/381GAYc Все още очакваме птиците да се завърнат в гнездото. Миналата година бе много тежка за тях. През април мъжката птица (Ростислав) загина. Вероятната причина за смъртта му е отравяне. Неговата партньорка (Снежи) вече бе снесла яйца, които се наложи да бъдат взети и излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. През юни малките успешно бяха поставени в приемни семейства – в други гнезда на щъркели в село Драгушиново. През май Снежи намери нов партньор (Вихрен), но двамата не успяха тази година да отгледат поколение. В средата на юни новата мъжка птица бе сполетяна от друга опасност – около крака му се бе заплела корда. Опасностите и проблемите, които сполетяха щъркелите пред очите ни, доказаха нагледно с какви заплахи се сблъскват тези птици, повечето от които причинени от човека. Камерите изпълниха една от най-съществените си цели – да дадат гласност на тези проблеми и да направят хората съпричастни. Надяваме се тази година Снежи и Вихрен да имат спокоен гнездови сезон и да отгледат поколение!

Близо до тях гнезди и друга двойка бели щъркели, която тази година ще наблюдаваме за пръв път. Следете за тяхното завръщане тук: https://bit.ly/3NvNWnc

Камерата към другото щъркелово семейство в село Драгушиново, отново близо до Самоков, все още не е активна –  има още няколко стъпки, които да се изпълнят за нейното стартиране онлайн, заради възникнали допълнителни технически изисквания. Когато започне излъчването ще обявим линка към гнездото във Facebook страницата на БДЗП и профила в YouTube.

Все още очакваме завръщането на Драга и Драго. Наблюдаваме живота им на живо от 2019 г. насам – снасянето на яйцата, излюпването на малките и всеотдайната грижа на родителите за тях.

Камерите в YouTube канала на БДЗП през изминалата година акумулираха над милион и двеста преглеждания, с над 22 000 индивидуални посетители за ден.

Инсталирането на двете камери е част от мерките за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“, изпълняван от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в партньорство с Българското дружество за защита на птиците. Наблюденията на живота на двете семейства предоставят ценна информация за биологията и екологията на вида, която ще послужи при планирането на бъдещи дейности по неговото опазване. Друга изключително важна мярка е монтирането на 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Това ще намали инцидентите и ще минимизира заплахата за живота на щъркелите в резултат на досега с елементи от мрежата. До момента поставените платформи са 533 в Западна България.