Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През март отново стартирахме излъчването на живо от три гнезда на семейства бели щъркели в самоковските села Ярлово и Драгушиново. През тези шест месеца камерите в YouTube канала на БДЗП акумулираха над милион преглеждания, с над 24 000 индивидуални посетители за ден.

Несъмнено най-голям интерес предизвика семейството бели щъркели (Драга и Драго) в село Драгушиново. Тази година двете птици успяха да отгледат успешно пет малки. Пред очите ни на 9-ти май се излюпиха първите две щъркелчета, а на 13 юли станахме свидетели и на първия полет на млада птица от гнездото.

Драгушиново

И другите две гнезда в село Ярлово ни зарадваха с ново поколение и отдадени родителски грижи. Едното семейство отгледа успешно три малки, а другото – две.

Ярлово

През това лято камерите излъчваха на живо и в Националния природонаучен музей при БАН.

Благодарим на всички хора за огромния интерес и грижа, с които следяха живота на любимите птици! Изказваме и специални благодарности на Facebook групатa “Любители на щъркели”, които споделяха всяко интересно събитие в живота на щъркеловите семейства и ни информираха своевременно при възникнал проблем.

Извиняваме се за прекъсването на камерите и благодарим за проявеното търпение!

Инсталирането на двете камери е част от мерките за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“, изпълняван от „ЕРМ Запад“ АД (Електроразпределителни мрежи Запад  АД) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците. Наблюденията на живота на двете семейства предоставят ценна информация за биологията и екологията на вида, която ще послужи при планирането на бъдещи дейности по неговото опазване. Друга изключително важна мярка е монтирането на 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Това ще намали инцидентите и ще минимизира заплахата за живота на щъркелите в резултат на досега с елементи от мрежата. До момента поставените платформи са 533 в Западна България.