Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В средата на февруари се проведе координирано преброяване на зимуващите гъски в Украйна, Югоизточна Румъния и България. Експерти и доброволци в рамките на проекта „Сигурен прелетен път“ обединиха усилия и посетиха най-значимите за опазването на зимуващите гъски водоеми в региона.

В последните 2–3 години най-много гъски се наблюдават на територията на Румъния, за което много спомага липсата на лов през последните 2 години. Експерти и доброволци от местния BirdLife партньор SOR регистрираха около 500 000 гъски в посетените целеви райони. Застрашените червеногуши гъски са близо 20 000, големите белочели гъски 470 000, а сивите гъски повече от 6000. Най-големи струпвания на червеногуши са отчетени в района на Браила – около 11 000 индивида и край крайбрежното езеро Синое – 6000 индивида. При големите белочели гъски най-големи концентрации е имало недалеч от България, в района на Кълъраш – 99 000 индивида, и в района на Синое – 100 000 индивида. Освен посочените три най-многочислени вида колегите в Румъния са наблюдавали и редките за района малка белочела гъска, таежна посевна гъска и белобуза гъска.

В Украйна общата численост на червеногушите гъски е почти 3500 индивида, концентрирани основно в района северно от езерото Сиваш. Големите белочели гъски са отчетени с численост от 58 000, която е сравнително висока на фона на предишните преброявания в рамките на настоящия и предишните есенно-зимни периоди. Най-голям брой големи белочели гъски (25 000 индивида) са установени в района на НП „Тузловски лимани“ и по-специално е Малий Сасик Лиман. На същото място е имало и 500 червеногуши гъски.

© Емил Тодоров

© Емил Тодоров

В България числеността на зимуващите гъски е най-ниска – общо за страната не повече от 4000 големи белочели гъски и само 2 червеногуши гъски. Основната част от птиците са наблюдавани в района на Атанасовско езеро край Бургас. В Приморска Добруджа са наблюдавани единствено около 300 големи белочели гъски. Червеногушите гъски – около 550 индивида, наблюдавани в района в началото на февруари, но вероятно поради безпокойство в местата за хранене, изглежда са се изместили на север към съседна Румъния. В района на Свищовско-Беленската низина не са регистрирани зимуващи гъски.

Преброяваето се извърши в рамките на проект „Опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния ѝ път“ LIFE16/NAT/BG00847.