Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Над 100 човека за по-малко от две седмици се регистрираха за участие в обученията за разпознаване и наблюдение на птици, които ще се проведат в пет града в страната.

Обученията ще протичат основно под формата на излети сред природата. По този начин участниците ще могат по-лесно и приятно да усвояват практически умения в разпознаването на птиците в тяхната естествена среда. Разбира се, не може да се избяга и от теоретичната подготовка, но тя ще бъде значително по-малко и ще се разчита на самите обучаващи се.

Част от срещите ще се провеждат в някои от най-богатите на птици места у нас. Водещи на групите ще бъдат предимно хора от екипа на Българско дружество за защита на птиците. Всички те са с огромен опит, както в разпознаването на птиците, така и в опазването на редки и застрашени от изчезване видове. Екипът е готов да сподели всичко, което е научил през годините и да бъде винаги на разположение и в полза на „своите ученици“.

Най-голям бе интереса към обученията в София, където вече са сформирани две групи. Следващият град, в който има записани много желаещи, е Бургас, където местата за наблюдение на птици са многобройни. Следват Варна, Пловдив и Хасково.

Ще стартираме още тази седмица с планираните първи обучения в София, където участниците са най-нетърпеливи и ще продължим в останалите четири града до 30 септември тази година.

Записалите се и одобрени кандидати за 2020 година ще получат потвърждение и допълнителна информация за обученията на посочената от тях електронна поща.

Обученията се провеждат с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ по проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“ на Българско дружество за защита на птиците.