Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалия уикенд над 15 000 души взеха участие в Европейските дни на птиците – най-голямото европейско събитие за наблюдение на птици. 34 национални партньора на BirdLife International в Европа и Централна Азия организираха над 770 различни събития, по време на които участниците наблюдаваха ежегодната миграция и видяха над 3,5 милиона птици по пътя им на юг.

В България събитията, които организира Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) през изминалите почивни дни бяха 7 и в тях се включиха почти 200 души. Във Варна, Велико Търново, както и в София в рамките на Природа Фест проведохме орнитологични разходки. Най-много птици регистрираха участниците в събитието ни във Варна – над 2100. Най-многобройните наблюдавани видове са голям корморан – 662, жълтокрака чайка – 482 и посевна врана – 450. Най-интересното наблюдение – на скални лястовици, е направено във Велико Търново.

Дамян Петков

Снимка: Дамян Петков

 

Снимка: Михаил Илиев

 

Снимка: Йорданка Луканова

В Гоце-Делчевското село Баничан, учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, които се включиха в отбелязването на Дните, осиновиха щъркелово гнездо и извършиха своите наблюдения в Обсерваторията за наблюдения на птици в селото.

Снимка: Димитър Попов

Снимка: Димитър Попов

 

Димитър Попов

Снимка: Димитър Попов

Събитията и обобщаването на информацията тази година се координираха отново от партньорът на BirdLife в Словакия. Най-много събития се проведоха в Унгария – 161. Най-много участници събра Гръцкото орнитологично дружество – 3000. Най-много птици са наблюдавани във Финландия – 1 496 000, а трите най-многочислени вида са белобуза гъска, гривяк и обикновен скорец.

По време на събитията в Европа са извършени наблюдения на няколко редки вида: бъбрица на Ричард в Австрия и Белгия, малка белочела гъска в езерото Керкини (Гърция), сибирска булка в Унгария, гласовит певец в Швеция, степна калугерица в Узбекистан и малка овесарка в Нидерландия.

Повече резултати може да намерите публикувани на сайта на Европейските дни на птиците.

BirdLife International е глобална партньорска мрежа от природозащитни организации, която работи в над 120 държави за опазване на птиците и техните местообитания.