Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: O. Alexandrou / SPP ARCHIVE

Над 600 къдроглави пеликани загинаха от опасната за птиците инфлуенца H5N1 или т.нар. „птичи грип“ в най-голямата гнездова колония на вида в света – езерото Малка Преспа в Гърция.

Дружеството за защита на Преспа (SPP) съобщава, че масовата смъртност на птиците е започнала около средата на февруари, около седмица след като първите пеликани са пристигнали в Преспа от местата си за зимуване в Турция и Североизточна Гърция. За малко повече от седмица в колонията са регистрирани общо 209 загинали птици. Много от все още живите пеликани са показвали неврологични симптоми  (като неспособност да държат главите си изправени).

В първите дни на март броят на мъртвите къдроглави пеликани нарасна до 574! Всички загинали птици са възрастни и са се намирали на островите за гнездене или близо до водата.

Националната референтна лаборатория за инфлуенца по птиците в Гърция посочи, че пеликаните са загинали от високопатогенния щам H5N1. Гръцките регионални ветеринарни власти незабавно обявиха мерки, касаещи защитата на домашните птици.

Загинали пеликани

Снимка: O. Alexandrou / SPP ARCHIVE

Важна част от превантивните мерки е събирането на загиналите пеликани, за да се предотврати разпространението на инфекцията върху други водолюбиви, хищни и мършоядни птици. Това е много предизвикателна задача, тъй като събирането на големите и тежки тела на пеликаните от средата на езерото е много трудно, особено при ниски температури и непрекъснати снеговалежи. За съжаление могат да се очакват и други негативни последици за колонията: оцелелите гнездящи пеликани ще бъдат обезпокоени от тази операция и вероятно ще напуснат гнездата си, разположени на съседните гнездови острови.

Според изчисленията на орнитолозите около 1000 къдроглави пеликани са пристигнали в Преспа от началото до средата на февруари, така че близо 60% са засегнатите от вируса птици досега. Още пеликани са на път към Преспа от други влажни зони, където са прекарали зимата. Някои от тези места също са огнища на заболяването: 22 мъртви къдроглави пеликани са регистрирани на езерото Керкини, 24 мъртви птици – в езерото Cheimaditida, където гнезди колония от около 150 двойки. За щастие, Голямото Преспанско езеро в Северна Македония и Албания изглежда в момента е в безопасност.

„Към момента ситуацията в трите гнездови находища на вида в България – езерото Сребърна, остров Персин и ЗМ „Калимок-Бръшлен“, е спокойна и нямаме случай на загинали пеликани.“ – коментира Свилен Чешмеджиев, експерт по вида от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Учените са силно загрижени от бързото развитие на заболяването, което сериозно засяга гнездящата популация на къдроглавия пеликан в Гърция и Черноморско-средиземноморския прелетен път като цяло. Създаването на нови гнездови колонии на вида в Гърция и увеличаващия се брой на гнездящите двойки в колонии в Турция през последните две десетилетия се дължат до голяма степен на феноменалното нарастване на гнездовата колония на къдроглавия пеликан в Преспа от 80-те години на миналия век насам.

Повече информация за опазването на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път може да намерите на сайта на LIFE проекта „Животът на пеликана“.