Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През 2019 г. са направени близо 80 000 нови записа на птици в мобилното приложение SmartBirdsПоследният вид птица, наблюдаван за годината, е домашно врабче в района на Хасково, а първата регистрирана птица за 2020 – черен синигер в района на Сливен. В първия ден от новата година са постъпили 267 наблюдения на птици от цялата страна!
Броят на въведените записи на земноводни и влечуги за 2019 е 3821, на бозайници – 4064, защитени безгръбначни – 541 и защитени растения – 423.
Най-многобройни от въведените записи на видове птици са:

 • Обикновен скорец – 6063
 • Обикновен мишелов – 4364
 • Сива овесарка – 2064

От бозайниците това са:

 • Белозъбо сляпо куче – 554
 • Жълтогърла горска мишка – 471
 • Лалугер – 367
 • Белогърб таралеж – 299

Най-многобройни от влечугите и земноводните са:

 • Зелен гущер
 • Ливаден гущер
 • Късокрак гущер

От змиите:

 • Голям стрелец – 172
 • Пепелянка – 119

От защитените безгръбначни:

 • Голям буков сечко – 61
 • Еленов рогач – 29
 • Малък бръмбар рогач – 25

От защитените растения:

 • Пеперудоцветен салеп – 22
 • Родопска мерендера – 16
 • Паяковидна пчелица  – 11

Благодарим на всички потребители на приложението и им пожелаваме и през 2020 г. много нови интересни наблюдения сред природата! Вашите данни допринасят за проследяване на промените в българските популации на дивите животни, а познанието за  разпространението и числеността им са задължително условие за тяхното ефективно опазване.
Чрез мобилното приложение SmartBirds Pro всеки от нас може да бъде полезен за прирoдата, достатъчно е да инсталирате приложението на вашето мобилно устройство под Android и да записвате всяко наблюдавано от Вас диво животно. SmartBirds Pro е удобно за използване както за професионални цели при провеждането на специализиран мониторинг, така и за единични наблюдения на запалени природолюбители. Подробни инструкции за работа с приложението можете да намерите тук.
За хората, прекарващи много време сред природата, препоръчваме и любителското приложение SmartBirds – определител на гнездящите в България птици (общо 269 вида) и електронен дневник за наблюдения.