Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Можете ли да повярвате, че в далечната 1988 г. на Атанасовско езеро са се събрали първите ентусиасти в България, за да помогнат и създадат по-добри условия за гнездене на птиците?! Малко преди това се е появила и една от първите природозащитни организации у нас – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), което на 3 юни също чества своята 30 годишнина.

От 19 до 25 август 2018 г. за 30-ти пореден път в помощ на Атанасовско езеро и неговите обитатели ще се проведе едноименната бригада, за да се подобрят местата за гнездене и почивка на птиците в крайбрежната лагуна и да се обучат младите участници в най-важните принципи на природозащитата. БДЗП кани ентусиазирани хора от цялата страна, които да участват в природозащитна бригада „Атанасовско езеро‘ 2018“. Желаещите трябва да попълнят формуляр за участие до 1 август (сряда), но преди това е необходимо да дадат своето съгласие за обработка на личните данни, съобразно Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Местата тази година са ограничени и само 40 човека ще бъдат одобрени за участие в бригадата, така че ако сте един от тях до 3-ти август (петък) ще получите потвърждение от организаторите.

Следващата стъпка е да заплатите такса за участие, която е на стойност 65 лв., за участие през целия период на лагера и по 15 лв. на ден, за непълен период. Заплащането се извършва на място в лагера след настаняването. Последното, което трябва да направите преди да пристигнете на поляната край Атанасовско езеро е да си направите застраховка срещу злополука и болест за периода, през който ще присъствате на лагера.

Какво се очаква от бригадирите през тази година?

  • Да ремонтират поне 8 изкуствени острова за гнездене и почивка на птици. Островите изискват регулярни ремонти и поддръжка, за да функционират нормално и да са от полза за птиците. На тях всяка година гнездят около 400 двойки речни рибарки, а извън гнездовия период се ползват за нощувка и почивка от къдроглавите пеликани.
  • Да провеждат теренни проучвания в Атанасовско езеро. Бригадирите ще бъдат разпределени в два екипа – единият ще участва в проучването на есенната миграция на реещи се птици от стационарна точка близо до лагера, а другият ще извършва проучване на водолюбивите птици в солената лагуна.

Природозащитен лагер „Атанасовско езеро‘ 2018“ се организира и провежда в рамките на проект „Солта на живота“, който се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и „Черноморски солници“ АД. Проектът е финансиран от програма LIFE + на ЕС.