Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Доброволци на БДЗП от гр. Сливен намериха ранен млад царски орел. Орелът е бил с парализирани крака, като вероятната причина за това е сблъскване с електропровод. Птицата е получила първа помощ от доброволците и от ветеринарен лекар от района. След това, орелът е изпратен за лечение в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове към Зелени Балкани – Стара Загора. Царският орел е световно застрашен вид и опазването му е приоритетно за България. Днес, в страната ни са оцелели около 25 двойки. БДЗП прилага дългогодишна програма за опазването на вида в страната. За повече информация: Стойчо Стойчев Координатор на програмата за опазване на царския орел За програмата на БДЗП за опазване на царския орел: www.bspb.org/heliaca