Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Възрастна птица от световно-застрашения египетски лешояд бе намерена мъртва в гнездото си от екип на БДЗП на 22.08.2008 в околностите на град Маджарово, Източни Родопи. Намерени са и черупки от яйце, в което е имало ембрион в напреднал стадий на развитие. Лешоядът е загинал миналата година през май или юни в периода на мътене. Смъртта му е довела и до загиване на ембриона в яйцето поради изоставяне на гнездото от другата птица в двойката в случай, че тя е оцеляла.

Гнездовата територия, в която беше намерен умрелия лешояд беше считана за незаета от вида през миналата година, а конкретното гнездо не беше известно поради изключителната му скритост. Тази година през месец юли то беше открито след наблюдение на новообразувана двойка в района, която обаче не беше пристъпила към гнездене. При последващото влизане в гнездото, с цел установяване на причините за гнездовия неуспех, беше намерена мъртвата птица.

Поради старостта на намерения труп не е възможно да се определи причината за смъртта, но най-вероятно тя е отравяне. Повишената смъртност на възрастните птици е основната причина за намаляване на популацията на вида в България и в света. За последните 15 години БДЗП има данни за 15 загинали възрастни египетски лешояда, като за 9 от тях причините за смъртта са различни отравяния.

БДЗП работи за опазването на египетския лешояд от създаването си и засилването на дейностите за вида е основен приоритет на дружеството. Възрастта на лешояда бе определена от проф. Златозар Боев от Института по зоология, на който изказваме благодарност. Дейностите за опазване на египетския лешояд в Родопите са финансово подпомогнати от „Проект Родопи”.