Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеногуша гъска, © Младен Василев

Националният природонаучен музей при БАН, Българското дружество за защита на птиците и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори канят всички деца да участват в конкурса за детска рисунка „Нарисувай Бран“.

Конкурсът се провежда в периода от 27.09.2021 г. до 02.11.2021 г. Участниците трябва да нарисуват червеногуша гъска според собственото си виждане и да изпратят рисунката си на адрес: Национален природонаучен музей-БАН, бул. Цар Освободител 1, София 1000, заедно с трите имена на автора, възраст, град, училище и клас, телефон за връзка с родител/настойник.

Изисквания за размер на рисунките: А4, 210 x 297 mm. Техниката на рисуване е по избор на участника.

Информация за червеногушата гъска може да откриете в сайта на БДЗП.

Седемчленно жури от трите институции ще избере рисунките, които ще бъдат включени в тематична изложба, заедно с творбите на художниците от ДАФНИ. Изложбата ще се проведе от 15 ноември 2021 г. до 15 януари 2022 г. в НПМ-БАН.

Журито ще присъди и предметни награди в 3 категории: до 8 години, между 9 и 15 години и над 15 години. За всяка категория журито ще отличи по три творби.

Пълните правила на конкурса са тук.