Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу се изказа в подкрепа на важността от опазване на биоразнообразието в Европа на среща с Европейската дивизия на BirdLife International. На срещата бе представен новият доклад “Благоденствие чрез биоразнообразие в ЕС”. Председателят на ЕК поздрави BirdLife за публикуването на доклада и подчерта необходимостта от ефективна комуникация – чрез реални житейски примери, по приноса от опазване на биоразнообразието за обществото и бъдещето на Европа.

Европейският съюз взе решение за спиране на загубата на биоразнообразие в рамките на съюза до 2010 г. и по този повод г-н Барозу заяви, че “загубата на биоразнообраие и произтичащото от това намаляване на стойността на екосистемите, е сериозна заплаха за нашето общество и икономика.” Подчерта също, че съвместните действия по отношение на биоразнообразието “са жизненоважна част от дебата за бъдещето на Европа” и област, в която сътрудничеството на ниво ЕС има “реална добавена стойност”. Изграждането на мрежата от защитени зони Натура 2000, Барозу вижда като ключов инструмент на ЕС за постигането на целта през 2010 г.

Последният доклад на BirdLife обобщава (чрез 26 конкретни проучвания от цяла Европа) важността на биоразнообразието за здравето, качеството на живот и просперитета на гражданите на ЕС. Той показва как дългосрочното икономическо развитие разчита на природните ресурси и функциониращите екосистеми, как достъпът до естествена природна среда подобрява физическото и психологическо здраве и как природозащитното образование облагодетелства сегашните и бъдещи поколения.

“Земеделието, водоснабдяването и рибовъдството, както и много други сектори на икономиката, разчитат на здрава околна среда и дали европейските общности ще бъдат способни да се адаптират към последствията от промяната в климата, също зависи от функционалността и разнообразнието в екосистемите”, сподели Клери Папазоглу, директор на Европейската дивизия на BirdLife International. “Не бива да забравяме и моралното си задължение да опазваме биологичното разнообразие за бъдещите поколения.”

Доклада на BirdLife International “Благоденствие чрез биоразнообразие в ЕС” (Wellbeing Through Wildlife in the EU)

Участниците в срещата: Аниол Естебан, Жозе Мануел Барозу, Клери Папазоглу, Алистар Гамел, Константин Крайзер
Снимка: Раф Уилямс