Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Научна конференция “Акад. Иван Буреш и историята на природознанието в България” се проведе на 22 март 2006 г. в Големия салон на БАН. В памет на бележития български зоолог, Националният природонаучен музей учредява на негово име награда за значителни заслуги в развитието на музея. По повод 120 години от рождението на акад. Иван Буреш, Столичният общински съвет с Решение №100/09.02.2006 г. наименува на негово име улица в район Лозенец. За ознаменуване на годишнината, Националният природонаучен музей при БАН организира тържествено събрание и научна конференция на тема “Акад. Иван Буреш и историята на природознанието в България” – на 22 март 2006 г., в Големия салон на БАН.

Юбилейна изложба, представяща чрез фотоси, лични предмети и текст интересни страни от живота и научната дейност на академик Иван Буреш, e подредена до средата на май във фоайето на Националния природонаучен музей в София, бул. Цар Освободител №1, 1 етаж.

На 27 декември 2005 се навършиха 120 години от рождението на акад. Иван Буреш (1885-1980), основоположник на съвременната зоология в България, директор на Царския естественоисторически музей (сега Национален природонаучен музей при БАН) от 1914 до 1947, директор на Института по зоология при БАН (1947-1959), академик от 1929. Разностранната научна дейност на акад. Буреш обхваща изследвания върху насекомите, влечугите, земноводните, прилепите и други групи животни. Той поставя началото на проучването на пещерите и открива богата пещерна фауна в България. В продължение на няколко десетилетия полага огромни грижи за организирането и ръководенето, лично от самия него, на добилите световна известност преди Втората световна война Царски природонаучни институти. Главното дело на живота му е превръщането на Природонаучния музей от малка сбирка в най-големия подобен музей на Балканския полуостров и център на развитието на природните науки у нас. Смятан е за “живата история” на природознанието в България заради серията си от очерци, студии и библиографии за изтъкнати учени.

За повече информация за честването, за живота и делото на академик Иван Буреш, посетете интернет страницата на Националния природонаучен музей www.nmnh.bas.bg