Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Момчил, Шарко, Яна и Стенли – това са имената на четири египетски лешояда на различна възраст, които се сдобиха с GPS предаватели в Източни Родопи това лято. Момчил и Шарко са младежи на 2 и 3 годишна възраст, които все още са в период на скитане и опознаване на света, а Яна и Стенли са възрастни египетски лешояди, които гнездят в Източни Родопи. Яна има едно малко в гнездото си, а Стенли отглежда две малки тази година. Предстои те да ни разкрият интересни факти и важна информация, които да помогнат за опазването на този световнозастрашен вид.

До момента в рамките на програмата за опазване на вида по миграционния му път за 13 години сме маркирали над 90 египетски лешояда в България, Гърция, Северна Македония, Албания, Сирия, Йордания и Етиопия. Информацията получена от техните GPS предаватели ни показа не само кои са основните миграционни пътища и места за зимуване на вида, но ни помогна и да разкрием случаи на използване на отрови в дивата природа, бракониерство, места с висока смъртност от електропроводи и редица други заплахи. Благодарение на тази информация се провеждат мащабни дейности за ограничаване въздействието на заплахите по целия миграционен път, в резултат на което виждаме и първите признаци на стабилизиране на популацията на вида в България.

Пожелаваме свободен полет и дълъг живот на новите ни герои!

Снимка: Волен Аркумарев