Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Видеото и материалите от последното обучение по екологично законодателство вече са достъпни на сайта на БДЗП и във видео канала в YouTube. Тема на последната онлайн среща бяха съгласувателните процедури по ОВОС, ЕО и оценка за съвместимостта, а също и споделянето на опит как да се търси и намира публична информация за инвестиционни проекти на интернет страниците на МОСВ и РИОСВ.

Срещите онлайн продължават и следващата такава е на 12 май 2020 г., вторник, от 19:00 часа. Мястото е известно – ще излъчваме на живо от офиса на БДЗП в София. Предстои да ви запознаем с подхода и методиката за оценка на проекти на инвестиционни намерения и с понятия като „алтернатива“, „кумулативен ефект“ и „смекчаващи мерки“ на инвестиционните намерения.

В края на срещата ще отделим време, за да обсъдим с вас и горещия случай от миналата седмица – унищожаването на корморановата колония при Дуранкулашкото езеро и да обясним какви действия сме предприели като гражданска организация.

Не пропускайте събитието – 12 май, вторник, 19:00 ч.

Обученията по екологично законодателство се провеждат в рамките на проект „Граждани на природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ България.