Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 8 октомври (събота) ще отбележим Световния ден на мигриращите птици в Зоологическа градина – София с фокус върху два емблематични вида мигриращи птици – египетския лешояд и ловния сокол.

Всеки посетител ще има възможност да научи повече за египетския лешояд и за неговото незаменимо значение като чистач в природата, както и за ловния сокол и предизвикателствата пред неговото опазване.

Пред Екологичния център на Зоологическа градина – София сме подготвили инфо точка и щанд с информационни материали, където ще можете да получите информация за всичко, предстоящо през деня.

Програма на деня:

10:00 ч. – Начало

12:00 – 12:30 ч. – Лекция за египетския лешояд, представена от Елица Иванова, БДЗП – пред волиерата на египетския лешояд

14:00 – 14:30 ч. – Лекция за ловния сокол, представена от Димитър Градинаров, БДЗП – пред Екологичният център

Събитието се организира в рамките на проекти „Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 NAT/BG/000874 и „Живот за сокола“ LIFE20 NAT/BG/001162.