Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Наближава пролетта и египетските лешояди се завръщат по родните си места, за да отгледат малки. Очакваме ги в края на март, а завръщането им съвпада и с мащабната пролетна сеитбена кампания. Както залагането на отровни примамки, така и лошите земеделски практики, свързани с употребата на пестициди в земеделието и опасни за лешоядите ветеринарномедицински продукти, са причина за изчезването, както на египетския лешояд, така и на други видове хищни птици.

Но каква е връзката между застрашените от изчезване египетски лешояди и масово прилаганите земеделски практики? Какво се случва в последните крепости на египетския лешояд в Северна България и Източни Родопи? Какво откри нашият екип на терен? Защо е толкова важно земеделските практики да бъдат променени в посока по-малко използване на пестициди, както и разнообразяване на отглежданите култури?

На тези и други въпроси отговаря нашият екип в краткия филм „Невидима заплаха за египетския лешояд“, който създадохме в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.