Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Миналата седмица представители на европейските правителства, Европейския парламент и Европейската комисия сключиха сделка за Общата селскостопанска политика на Съюза (ОСП) през следващите 7 години. Всяка година между 2021 и 2027 около 54 милиарда евро от парите на данъкоплатците ще се изразходват за субсидии по ОСП, предназначени основно за финансиране на интензивно земеделие и животновъдство. Подкрепата на модела на интензивно земеделие води пряко до загуба на биоразнообразие, замърсяване на водите и въздуха, прекомерно ползване на вода и горива, както и до промени в климата.

Тази катастрофална сделка има претенциите да е „зелена“, но на практика това е само и единствено на думи.  Сделката дава възможност, при желание от страна на държавите членки, по-голямата част от бюджета да продължи да се насочва към старите разрушителни практики, като например:

  • фалшива климатична отчетност: вредни субсидии, възприемани като климатични мерки;
  • мащабна финансова подкрепа на сектора на интензивно животновъдство, което подхранва климатичната криза;
  • липса на изисквания за хармонизиране на ОСП с Европейската зелена сделка;
  • липса на механизъм, по който държавите членки да носят отговорност за бъдещо влошаване на околната среда;
  • липса на значими изисквания за запазване на природата в земеделските земи (дървета, водоеми, цветни ивици, плетове…), въпреки изискването за минимално наличие на площ от 10% природни територии в земеделските земи според научните изследвания% [1];
  • по-малко средства за природозащита по Стълб I (екосхеми) и никакви изисквания да се изразходват реални средства за ефективни природозащитни мерки;
  • несвързаните със запазване на природата разходи по Стълб II ще се отчитат като пари за природозащита, като например РПО (райони с природни ограничения) и плащания за хуманно отношение към животните (които е много вероятно да бъдат обект на злоупотреби като начин за подпомагане на животновъдните стопанства).

Сделката трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и представителите на националните правителства на страните членки, но детайлите от бъдещата ОСП вече са уточнени.

„Сделката за ОСП е скандал, маскиран като промяна на системата. Няма какво да спре страните от ЕС да продължат да финансират унищожаването на природа. Това е напълно несъвместимо с обещанията на Европейския парламент за трансформиране на земеделието и ангажимента, поет с Климатичния закон и Стратегията за биоразнообразието. Министрите на околната среда сега трябва да гласуват против ОСП, ако са искрени в желанието си да спасят планетата. Единственото зелено нещо в тази сделка е единствено самата дума. – коментира Хариет Брадли, старши сътрудник по селскостопанската политика, BirdLife Европа.

Вътрешната система за одит на Европейския съюз и над 3600 учени вече заклеймиха ОСП, а многобройни изследвания потвърждават, че интензивното земеделие, което подкрепя ОСП, създава предпоставки за изчезването на много видове [2]. От 1980 г. насам ЕС е изгубил 57% от птиците в земеделските земи. Популациите на пеперуди, пчели и други летящи насекоми също са претърпели значителен упадък.

Най-ефективното решение за обръщане на тенденцията при видовете в земеделските територии е да се осигури пространство за естествените природни местообитания, като живи плетове, цветни ивици и водоеми. За да бъдат мерките ефективни, са необходими поне 10% такива площи. Настоящата сделка за ОСП не успя да осигури тези изисквания, въпреки че те са основна цел на Стратегията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие.

„Настоящата сделка за ОСП е предателство към земеделските стопани, които се опитват да се адаптират към климатичните промени, смъртна присъда за природата, покана към олигарсите да продължат да ограбват обществените фондове и шамар в лицето на младите хора, които искат бъдеще с възможност за живот. Тя е просто позор, който никакви количества извъртане, пропаганда и замазване на очите не могат да прикрият“, заяви Ариел Брунер, старши политически ръководител, BirdLife Европа.

__________

[1] Защо природата е необходима в земедеелските земи

[2] Няколко изследвания демонстрират, че моделът на интензивно земеделие на ОСП създава предпоставки за изчезването на много видове: