Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нова двойка царски орли заеха изкуствено гнездо, построено от екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), работещи по проект Земя за царския орел. Това беше потвърдено през март от наблюдаващите редовно двойките царски орли у нас.

Гнездото се намира в района на елховското поле и е разположено на вековен дъб. Мястото е безопасно за птиците – далеч от рискови електропроводи, източници на безпокойство и човешко присъствие. Изкуственото гнездо беше изградено още през декември 2018 г. от екипа на проекта. Фактът, че е заето от новосформирана двойка едва три месеци след изграждането му потвърждава ефективността на тази дейност в привличането на нови гнездящи двойки царски орли.

Възрастта на птиците е съответно 3 години на женската и 4 години на мъжката и едва ли ще успеят да отгледат потомство през тази първа година, но екипа, поставил гнездото, се надява царските орли да останат да защитават територията си и през следващата година да се размножават успешно.

Въпреки тази нова двойка, броят на известните към момента двойки царски орли в България остава 29 – същият като през предходната 2018 г. Предстои проверка на още гнездови територии и на други изкуствени гнезда, построени от БДЗП.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.