Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За пореден път за последните няколко месеца броят на двойките царски орли в България продължава да расте! Дни след като съобщихме за новия рекорд от 34 двойки, екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) откри нова в района на Ямбол. С нея популацията на световно застрашения вид у нас достигна 35 двойки!

Двигател на откритията е експертът по опазването на хищните птици от БДЗП д-р Димитър Демерджиев: „Причината за нарастването на гнездящите двойки царски орли с нови 6 са целенасочените и дългогодишни усилия от страна на БДЗП и други природозащитни организации, както и партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 стълба в ключови местообитания на вида. Наред с обезопасяването на електропроводите, строежът на изкуствени гнезда и охраната на рискови гнезда от доброволци допринесоха за нарастването на българската популация на вида“.

Новооткритата двойка е съставена от млади, двугодишни птици, които са заели територия, но не са пристъпили към размножаване през тази първа година. В близост до територията им има поставено от екип на проекта „Земя за царския орел“ изкуствено гнездо, което е възможно да бъде заето от младото семейство през следващия размножителен сезон. Данните досега показаха, че общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда и това се доказа като една от най-ефективните природозащитни дейности за опазването на царския орел.
„Индикации за възможно наличие на нова двойка в тази територия бяха скитащите млади птици, наблюдавани при предишни проучвания, както и наличието на ядро от съседни двойки. Новата двойка е избрала територия с плътна лалугерова колонния – един от основните хранителен ресурси за вида“, допълни д-р Демерджиев.

Основните предизвикателства, пред които са изправени царските орли в страната ни са свързани със загубата и деградацията на гнездови и хранителни местообитания, чието подобрение е основна цел на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“. Огромните усилия, положени от Електроразпределение Юг, за намаляването на смъртността при контакт с електропроводи са и причина проектът „Живот за царския орел“ да бъде номиниран за наградите на Европейската комисия „LIFE 2020“. Продължаването на реализирането на тези дейности са ключът към спасението на емблематичния вид у нас.