Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

е открита в Сакар планина. Птиците са в преходно оперение, вероятно на възраст две и три години, като мъжкият е по-млад. В момента строят гнездо на топола.

Двойката и гнездото откри Георги Герджиков, студент по екология и член на БДЗП. С тази, броят на двойките царски орли в Сакар планина достигна 10, при 18 потвърдени общо за страната през 2007 г. Безспорно това е най-значимото място за опазването на вида в България и едно от най-важните в Европа. За съжаление правителството изключи Сакар от списъка на местата от мрежата Натура 2000, ограничавайки възможностите за опазване на биоразнообразието в района и финансирането на общините и земеделските производители по специализираните фондове и програми на Европейския съюз.

БДЗП изпълнява проект за мониторинг и опазване на царския орел.  Три гнезда се охраняват през размножителния сезон на 2007 г., за да се предотврати безпокоене на птиците. Охраната ще продължи до излитането на малките.

!!! Нуждаем се от още доброволци за охрана на гнездата!