Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С цел да намали пластмасовия си отпечатък в природата Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) преустановява издаването на физически членски карти и ги заменя с нови електронни карти. Всички членове на Дружеството ще получат своите електронни карти на посочения от тях имейл адрес.

Остава възможно издаването на физическа карта, но това ще се случва само при изрично посочено желание и ще се изпраща на пощенския адрес на получателя.

Всеки член, при подновяване или заявяване на своето членство, може да посочи в онлайн формата по какъв начин иска да получи своята членска карта.

За да сте член на БДЗП, не е задължително да познавате птиците. Достатъчно е да ги обичате и да застанете зад нашата кауза. Присъединявайки се към нас, помагате да защитаваме птиците, биоразнообразието като цяло и красивата българска природа.

Станете наш член или подновете своето членство бързо и лесно онлайн или чрез посочените начини:  https://shorturl.at/en259

Благодарим ви, че заставете редом до нас и подкрепяте нашата мисия!