Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нова камера ще предава директно от дивото гнездо на двойката египетски лешояди от Провадия. Предишната камера, която шест години ни свързваше с живота на застрашените птици, бе заменена с нова.

Екип на LIFE проекта на БДЗП „Нова надежда за египетския лешояд“ се спусна в гнездовата ниша и монтира новата HD камера, като я замаскира с камъчета от скалите, за да не смущава нейните обитатели. В момента двойката египетски лешояди се е отправила на дългата и осеяна с опасности миграция от Африка към гнездовата си територия.  Силно се надяваме и двете птици успешно да се завърнат и да заемат същата гнездова ниша.
Същият екип  постави и десет фотокапани в гнезда на египетски лешояди в Източни Родопи, мястото с най-висока плътност на гнездящи двойки египетски лешояди на Балканите. За монтирането им са необходими добри познания за екологията и биологията на вида, умения за височинна работа, рапелинг, катерене, както и малко сръчност и елемент на изкуство по отношение на доброто замаскиране на устройствата.

И камерата, и фотокапаните дават ценна информация за поведението на вида и хранителите му навици, необходима при определянето и прилагането на подходящите преки природозащитни мерки, като подхранването, като научаваме повече и за екологията и биологията на египетския лешояд. Ставаме свидетели на строежа на гнездото, снасянето на яйцата, излюпването на малките и грижите, които родителите полагат за тях. Снимките от фотокапаните ни помагат да изучаваме характерните белези по лицата на лешоядите. Тези характерни белези не се променят във времето и ни позволяват да разпознаваме птиците индивидуално, както и да разберем, ако някой от партньорите в двойката е заменен от друг. Фотокапаните се активират при движение и правят по една снимка на  всеки 30 секунди.

Не на последно място технологии като камерата за наблюдение на живо свързват хората с тайния живот на птиците, провокират интерес и съпричастност към световно застрашения вид – един от най-ключовите фактори за неговото опазване.
Специализираната камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояди е единствената в света  и  ще стартира своето излъчване с пристигането на двойката на сайта на проекта www.LifeNeophron.eu.

Благодарим много на мобилния оператор  А1, който предоставя директно електрозахранване за камерата, Мирослав Михайлов за поддръжката на системата  и на Антония Калчева за предоставената интернет връзка и сървър.

 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.