Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

„Потайните помощници“ – това е името на новата книжка за деца, посветена на тайнствения свят на лешоядите, които обитават или са обитавали нашите земи – брадатият, черният, белоглавият и египетският лешояд. По увлекателен начин книгата разказва за биологията на лешоядите, техни характерни черти, как да ги разпознаем, кои са предпочитаните от тях места за гнездене, любопитни факти за тяхното меню и защо за санитарите на природата става все по-трудно и по-трудно да си намерят храна. Освен лешоядите, в страниците на книгата място намира и един необичаен партньор, който помага за опазването на редките птици и дивия живот в Източните Родопи – четирикракият Барс, специално обучено да открива отровни примамки в дивата природа куче, и неговия водач – Николай Терзиев от БДЗП.

Книгата има образователен характер и е съобразена с интересите и възможностите за ученици в 4 – 7 клас. Чудесно помагало за учителите. Въпреки че е насочена към по-малките читатели, изданието е напълно подходящо и за по-големи деца и възрастни, които не са изгубили желанието си да учат и изследват дивата природа и нейните обитатели.

В края на книжката младите читатели могат да открият рисунки, илюстрации и игри, които да ангажират вниманието им и да приложат наученото за живота и навиците на вида. Книжката  ще се разпространява напълно безплатно по време на открити събития и лекции с деца и при посещения на ученици в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“ в Маджарово. Автор на книжката е  д-р Петър Янков, който е един от основателите на БДЗП и един от първите, започнали работата по опазването на лешоядите в България. Петър е живял дълги години в Крумовград и в края на 70-те год. написва пионерна дипломна работа за египетския лешояд в Родопите. Илюстрациите в книжката са дело на Ваня Ангелова.

Книжката се издава в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ и цели да увеличи познанието за тези редки видове сред младото поколение и подкрепата за опазването им в Родопите. Изданието е налично и онлайн, на сайта на проекта.